Algemene voorwaarden Tweedehandslaminaat.nl

Voorwaarden

Welkom bij Tweedehandslaminaat.nl. Om de website schoon en overzichtelijk te houden heeft Tweedehandslaminaat.nl een aantal regels opgesteld. Lees deze algemene voorwaarden (hierna ‘voorwaarden’ genoemd’) zorgvuldig, voordat je gebruikt maakt van Tweedehandslaminaat.nl. Deze voorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website Tweedehandslaminaat.nl. Door de website te gebruiken, geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden.

Wanneer je niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, verzoeken we je geen gebruik te maken van de website van Tweedehandslaminaat.nl.

De voorwaarden liggen ook ter inzage op het kantoor van Tweedehandslaminaat.nl en worden op verzoek toegezonden. Wanneer je hier een verzoek voor in wilt dienen klik je bij ‘info & contact’ op ‘contactinformatie’ en vul je het contactformulier in.

Advertenties

 • 1. Tweedehandslaminaat.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen de verkoper en koper tot stand komt. Verkopers en kopers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
 • 2. Tweedehandslaminaat.nl kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele onvolkomenheden, fouten en omissies in de gegevens. Alle informatie wordt door derden ingevoerd en Tweedehandslaminaat.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Tweedehandslaminaat.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Tweedehandslaminaat.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
 • 3. Wanneer je twijfelt of de gegevens correct zijn of wanneer je onjuistheden constateert, raden wij je aan contact op te nemen met de verkoper die het laminaat aanbiedt. Tweedehandslaminaat.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan Tweedehandslaminaat.nl
 • 4. Tweedehandslaminaat.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de regels voor het plaatsen van informatie, de openbare orde of goede zeden.
 • 5. Wij geven geen garantie dat wij altijd voldoen aan jouw verwachtingen. Het te kopen laminaat zien wij niet met eigen ogen en we verstrekken dan ook geen kwaliteitsgarantie.
 • 6. Wij garanderen niet dat de website ten aller tijden foutloos functioneert en/of er altijd een veilige verbinding tot de website verkregen kan worden.
 • 7. Alle teksten, inclusief getallen, op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 • 8. Wanneer het aangeboden product wordt verkocht, dient de verkoper de advertentie te verwijderen. Na verkoop is er op geen enkele manier meer sprake van een overeenkomst tussen de verkoper en Tweedehandslaminaat.nl.
 • 9. Advertenties kunnen door Tweedehandslaminaat.nl aangepast worden om deze toegankelijk te maken voor bezoekers vanaf mobiele apparatuur of een ander soort dan standaard software.

Privacy

 • 10. Tweedehandslaminaat.nl gebruikt de persoonsgegevens, die je invult bij het aanmaken van een account, alleen om je service te verlenen indien je die verlangt. Bijvoorbeeld bij het vergeten van je wachtwoord.

Niet toegestaan

 • 11. Het is niet toegestaan om bij het aanmaken van een account een websitenaam of deel hiervan terug te laten komen in de gebruikersnaam.
 • 12. Het is niet toegestaan om (inlog)gegevens aan anderen te verstrekken. Ook is het niet toegestaan om (inlog)gegevens van anderen te gebruiken.
 • 13. De titel en tekst van de advertentie mogen niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn. Deze moeten duidelijk, juist en helder een beschrijving bevatten van het aangeboden product.
 • 14. Het is niet toegestaan om discriminerende, pornografische, beledigende of andere aanstootgevende advertenties te plaatsen. Ook mag de advertentie geen politieke boodschappen of persoonsgegevens van anderen bevatten.
 • 15. Het is niet toegestaan een advertentie in een andere taal dan Nederlands of Engels op te stellen.
 • 16. Het is niet toegestaan om foto’s te plaatsen die niet gerelateerd zijn aan het aangeboden product.
 • 17. Het is niet toegestaan om (delen van) de beveiliging van de website te omzeilen of te verwijderen.
 • 18. Het is niet toegestaan om gegevens van kopers of verkopers, waaronder e- mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en/of te gebruiken voor het aanbieden van eigen producten, diensten of aanbiedingen. De gegevens dienen alleen gebruikt te worden voor het kopen of verkopen van laminaat.
 • 19. Het is niet toegestaan om als minderjarige te handelen op Tweedehandslaminaat.nl. Het kopen of verkopen is alleen toegestaan wanneer de minderjarige toestemming heeft van haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • 20. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen met commerciële doeleinden. Ook het vermelden van websites, links van websites of het genereren van kliks voor een bepaalde website is niet toegestaan. Als je als bedrijf wilt adverteren of om een andere reden een advertentie met een commercieel doel wilt plaatsen, verwijzen wij je vriendelijk te kijken op de pagina ‘adverteren’.
 • 21. Het aanbieden van een illegaal of onrechtmatig product is niet toegestaan.
 • 22. Het opnemen van een disclaimer in de advertentie is niet toegestaan.
 • 23. Wanneer wij klachten of aanwijzingen van gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een gebruiker niet handelt volgens de wet en/of de voorwaarden van Tweedehandslaminaat.nl, treffen wij om veiligheidsredenen maatregelen. Deze maatregelen worden ook getroffen wanneer je niet op de juiste manier gebruik maakt van de website of er voor zorgt dat andere gebruikers gehinderd worden in het gebruik van de website. Deze maatregelen bestaan uit het verwijderen van gemaakte advertenties of biedingen en het verwijderen van het account. Wanneer stevigere maatregelen nodig zijn, schakelen wij hulp van de politie in.

Geen wettelijke bedenktijd

 • 24. Let op: de wettelijke bedenktijd van 14 dagen bij het aankopen van een product op afstand geldt niet op Tweedehandslaminaat.nl. De regels voor koop op afstand gelden alleen voor aankopen tussen consumenten en bedrijven. De aankopen op Tweedehandslaminaat.nl vinden plaats tussen particulieren en hier gelden de regels dus niet.

Beperking aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan sluiten wij aansprakelijkheid uit voor alle schade die koper of verkoper lijdt door:

 • 25. Het gebruik van Tweedehandslaminaat.nl;
 • 26. Niet juiste informatie op de website;
 • 27. Een niet veilige beschikbare website;
 • 28. Afname van gekochte producten via de website;
 • 29. Wijzigingen in of op de website.
 • 30. Elke gebruiker van Tweedehandslaminaat.nl vrijwaart Tweedehandslaminaat.nl voor aanspraken van anderen met betrekking tot schade geleden door: het aangaan van een afspraak op basis van een advertentie, het gebruik van via de website gekochte producten en/of het gebruik van via de website aangeboden diensten.

Wijzigingen

 • 31. Tweedehandslaminaat.nl heeft het volledige recht ten aller tijden de website of de inhoud ervan te wijzigen. Ook delen van de website als advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de website en/of zoekopties mogen wij ten aller tijden wijzigen. Uiteraard proberen wij een verandering of beëindiging van tevoren aan te kondigen.
 • 32. Ook onze services kunnen wij ten aller tijden wijzigen of beëindigen. Uiteraard proberen wij een verandering of beëindiging van tevoren aan te kondigen.

Biedingen

 • 33. Een bod op een advertentie op Tweedehandslaminaat.nl is niet bindend. Een verkoper is niet verplicht een bod te accepteren. Wanneer de verkoper het bod wel accepteert, verplicht dit de koper vervolgens niet tot aankopen.
 • 34. Wanneer de advertentie om welke reden dan ook wordt verwijderd, worden bijbehorende biedingen ook verwijderd.
 • 35. Het is niet toegestaan om op een advertentie te bieden met het doel het biedingsproces te verstoren.

Betalen

 • 36. Tweedehandslaminaat.nl adviseert kopers en verkopers contant te betalen. Een koper of verkoper mag de andere partij niet verplichten een bepaalde betaalmethode te gebruiken.
 • 37. Het is niet toegestaan om als verkoper alleen een deel van de prijs te vermelden.

Garantie

 • 38. Verkopers en kopers dienen zelf voldoende onderzoek te doen voordat zij starten met verkopen of kopen van laminaat. Wij controleren niet de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid, juistheid van aanbiedingen, bevoegdheid van verkopers het product te verkopen en/of bevoegdheid van kopers het product te kopen. Tweedehandslaminaat.nl geeft daarover dus geen garantie. Ook geven wij geen garantie dat het aangeboden product voldoet aan jouw verwachtingen.

Ophaalzekerheid

Tweedehandslaminaat.nl biedt als service ‘ophaalzekerheid’. De verkoper van het laminaat kan van deze service gebruikmaken wanneer de koper zich niet aan zijn of haar afspraken houdt en de partij niet op komt halen. De service ophaalzekerheid van Tweedehandslaminaat.nl houdt het volgende in:

 • 39. De verkoper van het laminaat neemt zo snel mogelijk contact op.
 • 40. Tweedehandslaminaat.nl maakt een offerte.
 • 41. Het bedrag op deze offerte is afhankelijk van de kenmerken van het laminaat en de te rijden afstand. De kenmerken bestaan uit: merk, oppervlakte, productiejaar en dikte van het laminaat. De afstand wordt berekend vanaf het kantoor van Tweedehandslaminaat.nl te Amsterdam tot de plaats waar het laminaat opgehaald moet worden.
 • 42. Pas wanneer de verkoper van het laminaat akkoord gaat met de overeenkomst en er een ophaalafspraak gemaakt wordt, is er sprake van de service ophaalzekerheid.
 • 43. Wanneer bij het ophalen blijkt dat er onjuistheden zijn, de verkoper informatie achtergehouden heeft of andere onvolkomenheden, behoudt Tweedehandslaminaat.nl ten aller tijden het recht de overeenkomst niet door te laten gaan en af te wijken van de service ophaalzekerheid. Wegens welke reden dan ook.
 • 44. Geen enkele bezoeker of gebruiker van de service ophaalzekerheid van Tweedehandslaminaat.nl, op welke wijze dan ook, kan rechten ontlenen aan deze service.
 • 45. Tweedehandslaminaat.nl behoudt ten aller tijden het recht de service ‘ophaalzekerheid’ in te trekken. Daarnaast is Tweedehandslaminaat.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor in het verleden gemaakte afspraken met eerdere kopers.
 • LET OP! Floris heeft logistieke problemen en biedt dus vanaf 1/9/2016 tijdelijk geen 'ophaalzekerheid' aan. Excuses voor het ongemak!

Florisvink

Tweedehandslaminaat.nl biedt als service ‘Florisvink’. De koper kan op zoek gaan naar een advertentie met dit keurmerk, wanneer hij of zij op zoek is naar laminaat van hogere kwaliteit. Het keurmerk Florisvink van Tweedehandslaminaat.nl, houdt het volgende in:

 • 46. Een partij laminaat krijg het keurmerk Florisvink toegekend als het aan verschillende kenmerken voldoet. Deze kenmerken zijn onder andere merk, oppervlakte, productiejaar en dikte van het laminaat.
 • 47. Verkopers van laminaat kunnen onder geen beding een Florisvink kopen.
 • 48. Een Florisvink biedt geen garantie tot laminaat van hogere kwaliteit. Het keurmerk wordt toegekend op basis van ingevoerde kenmerken van de verkoper. Aangezien Tweedehandslaminaat.nl niet controleert of deze informatie naar waarheid is ingevuld, geven wij geen garantie af aan de kopers. Kopers kunnen dan ook op geen enkele manier rechten ontlenen aan dit keurmerk. Tweedehandslaminaat.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk wanneer een partij laminaat voorzien van een Florisvink tegenvalt en/of onvolkomenheden bevat.

Klachten

Op de pagina ‘contactinformatie’ kun je door het invullen van het formulier een klacht indienen.

 • 49. Klachten dienen wel binnen een termijn van 2 maanden ingediend te worden. Deze dient duidelijk en zo uitgebreid mogelijk omschreven te worden. Binnen 14 dagen ontvang je van ons een reactie met daarin een antwoord op jouw klacht of een termijn waarin wij op jouw klacht ingaan.